Hírek

 M E G H Í V Ó

A CAMPUS ELEVEN Szolgáltató Iskolaszövetkezet (4029 Debrecen, Csengő u. 4.)

Igazgatósága

K ö z g y ű l é s t

hív össze

Ideje: 2024. 05. 17. péntek 15:00 perc

A Közgyűlés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Napirendi pontok:

1. Az iskolaszövetkezet éves beszámolójának elfogadása

2. Egyebek

Ha a 2024. 05. 17-én 15.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel

nem határozatképes, akkor az Iskolaszövetkezet ugyanazon helyszínen, 2024. 05. 21-én

15:00-kor megismételt közgyűlést tart.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától

függetlenül határozatképes.

Debrecen, 2024. 05. 02.

Campus Eleven Iskolaszövetkezet

Igazgatósága