Hírek

M E G H Í V Ó

A CAMPUS ELEVEN Szolgáltató Iskolaszövetkezet (4029 Debrecen, Csengő u. 4.) Igazgatósága

K ö z g y ű l é s t

hív össze

Ideje: 2022. 05. 20. péntek 15:00 perc

A Közgyűlés helye: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Napirendi pontok:

  1. Az iskolaszövetkezet éves beszámolójának elfogadása

  2. Egyebek

Ha a 2022. 05. 20-án 15.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, akkor az Iskolaszövetkezet ugyanazon helyszínen, 2022. 05. 23-án 15:00-kor megismételt közgyűlést tart.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Debrecen, 2022. 05. 05.

Campus Eleven Iskolaszövetkezet

Igazgatósága