Hírek

M E G H Í V Ó

A CAMPUS ELEVEN Szolgáltató Iskolaszövetkezet Igazgatósága

K ö z g y ű l é s t

hív össze

Ideje: 2020. 07. 24. péntek 17:00

A Közgyűlés helye: 4029 Debrecen, Kassai út 26. sz. (Lovarda)

Ha a 2020. 07. 24-én 17.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, akkor a Szövetkezet ugyanazon helyszínen, 2020. 08. 06-án (csütörtökön) 17:00-kor megismételt közgyűlést tart.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

1. Az Igazgatóság tagjának választása

2. Az Alapszabály módosítása és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

DEBRECEN, 2020. 07. 01.

Campus Eleven Iskolaszövetkezet

Igazgatósága