Hírek

M E G H Í V Ó

A CAMPUS ELEVEN Szolgáltató Iskolaszövetkezet Igazgatósága

K ö z g y ű l é s t

hív össze

Ideje: 2021.08.23 hétfő 17:00

A Közgyűlés helye: 4028 Debrecen, Kassai út 26. sz. (Lovarda)

Ha a 2021.08.23-én 17.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, akkor a Szövetkezet ugyanazon helyszínen, 2021. 08. 31-én (kedden) 17:00-kor megismételt közgyűlést tart.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

1. Az Igazgatóság elnökének és tagjának választása és díjazásuk

2. Az Alapszabály módosítása és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

DEBRECEN, 2021.08.04.

Campus Eleven Iskolaszövetkezet

Igazgatósága